Šlag krem

Šlag krem vanila 60 grama

Pakovanje 40 komada
Bar code: 8606011520357

Šlag krem čokolada 60 grama

Pakovanje 40 komada
Bar code: 8606011520364

Šlag krem 250 grams

Pakovanje 20 pieces
Bar code: 8606011529756

Šlag krem 500 grams

Pakovanje 12 pieces
Bar code: 8606011529763